Informace pro hosty KREAS

Nařízení platná v době covidových opatření pro hosty konferencí na UK

v rámci projektu KREAS

a) Není možné do Prahy zvát hosty ze zemí mimo EU (týká se tedy i Velké Británie) jinak, než že si cestu uhradí sami a z prostředků KREAS jim budou poskytnuty pouze per diems, sloužící na zaplacení ubytování a stravného. Per diems se hradí pouze za dny konání akce.

b) Pokud budou muset hosté po příjezdu do ČR nastoupit do karantény, nebudou jim za karanténní období hrazeny per diems.

c) Hosté musí dodržet všechna v okamžiku příjezdu platná opatření (negativní test atd.) pro příjezd z konkrétní země. Tato opatření se mohou měnit podle průběhu nákazy; budeme odkazovat na aktuální podmínky vstupu cizinců do ČR, stanovené MZV ČR, prosíme hosty, aby je laskavě sledovali.

d) Preferujeme vždy pozemní cestování (vlak, autobus), neboť je možné jízdenku zakoupit doslova několik dní před cestou – předejde se tak nutnosti stornovat v situaci, kdy host cestu zruší, případně bude zrušena akce v Praze kvůli zhoršení situace. Jízdenka nebude zakoupena s větším předstihem.

e) Nákup letenky bude ev. možný jen v odůvodněných případech, pokud se bude jednat o hosta přijíždějícího ze země v nejnižším a středním stupni rizika a pouze přes objednávkovou aplikaci KREAS.

f) Ubytování si host rezervuje a hradí sám, případně je možné požádat o rezervaci přes objednávkovou aplikaci KREAS, rezervace však bude provedena na jméno hosta, nikoli FF UK.

Úvod > Informace pro hosty KREAS