Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D.

Vystudoval obor Slovanská filologie se zaměřením na český jazyk. Doktorský titul získal v oboru Matematická lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (disertační práce: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka). Působí v Ústavu Českého národního korpusu FF UK, kde se podílí na projektu paralelního korpusu InterCorp. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří korpusový přístup ve výuce, současná gramatika češtiny a polštiny, korpusová lingvistika a diskurzní analýza genderu. Má několikaletou učitelskou praxi; pravidelně vyučuje na Letní škole slovanských studií v Praze.

 

Úvod > Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D.