Přijaté příspěvky

Autor

Příspěvek

Danuta Rytel-Schwarz

Genderová (ne)korektnost v češtině viděna z cizí perspektivy

Kateřina Sachrová

Funkční styl umělecký a čeština pro jinojazyčné mluvčí: představení výzkumného šetření
Radomila Kotková Dovednost psaní u vyšších úrovní (s přihlédnutím k distanční výuce
Marie Boccou Kestřánková Mediace jako směr ve výuce češtiny pro cizince
Ana Adamovičová Prezentace partikulí ve výuce češtiny pro cizince
Ilona Starý Kořánová Pět let divadelního semináře: Retrospektiva
Marie Čechová Komunikační sféry ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Silvie Převrátilová Ideální mnohojazyčné/česky mluvící já: motivační profil studentů Erasmu+
Hany Hassanein Motivace studentů češtiny v prvním ročníku na univerzitě Ain Shams
Barbora Štindlová Interaktivní výuka výslovnosti
Radim Ošmera Metodologie výzkumu výslovnosti druhého jazyka
Pavlína Vališová Materiály k ročnímu přípravnému kurzu češtiny ke studiu na střední škole
Petra Jirásková Jak efektivně využít obrazový materiál učebnic
Ivana Kolářová – Adriana Válková CZEDD a SLAN – online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka
Adriana Válková – Renáta Malá Zpracování sémantiky slovesných prefixů pro potřeby češtiny jako druhého/cizího jazyka (úroveň A2)
Marie Kopřivová Čas ukáže aneb Změny v současné české frazeologii
Eva Roubalová Český jazyk a literatura v didaktické perspektivě – Přístup čínských studentů při studiu oboru čeština
Aksana Bekasava Čeština jako cizí jazyk v podmínkách Běloruska
Sorin Paliga Čechoslovakismus, česko-slovenský bilingvismus, obecná čeština. Jazykové, kulturní a politické pohledy na středoevropský jazyk
Enchdžargal Dagvasumberel Knihy o české historii a kultuře v Mongolsku
Jihan Abou el Seoud Konfrontace komunikačních tradicí v české a arabské společnosti
Kateřina Šichová Někdo to rád hořké
Neil Bermel Nejistota a slovní tvary: možnost, správnost a variantnost
Ilona Starý Kořánová Vidový paradox
Milan Hrdlička K užití českých předložek
Elżbieta Kaczmarska, Barbara Świerk Český jazyk v textech psaných polskými studenty
Marek Lollok Moravské reálie – podoby, možnosti a meze
Jiří Hasil Komunikační bariéry při výuce českých dějin a reálií
Ondřej Geppert Vnímání Zkoušky pro trvalý pobyt v jinojazyčných komunitách v České republice
Blanka Hemelíková Studenti jako autoři vlastních českých učebnic či příruček? (diskusní příspěvek)
Andrzej Charciarek Korpusový nástroj Treq a možnosti jejího využití v česko-polském překladu
Dagmar Žídková-Gunter Substantiva podle vzoru „kuře“ ve výuce ČCJ
Andrea Hudousková: Užití spojkových obsahových vět v češtině nerodilých mluvčích
Melissa Shih-hui Lin: The Prominence of Aspect in Czech and Chinese – A Learner Corpus-Based Study
Wolfgang Schwartz Z dílny západní slavistiky: Dvousvazkový sborník „Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik“ (Přístupy k literárně- a kulturněvědné bohemistice)
Joanna Goszczyńska Nové možnosti výzkumu modernismu
Daniel Pratt Hrabal v kontextu střední Evropy
Karen von Kunes Deleuzian Rhizomatic Approach in Milan Kundera’s French Novels: Reterritorialization, Identity, and Multilingualism
Christof Heinz Sémantické posuny a problémy porozumění při překladu z češtiny německými rodilými mluvčími: pokus o systematizaci
Amr Shatury Problematika literárního překladu z češtiny do arabštiny
Huanhuan Chen Česká literatura v Číně
Petr Peterka: Jak čeština pomohla katolické misii v Kalifornii zdolat pandemii
Marie Peterkova Česká škola San Diego
Vendula Hingarová Krajanská periodika v Argentině: místo k upevňování krajanské češtiny?
Marie Štěpánová Čeština ve spolkové činnosti ve vzpomínkách nejstarší generace argentinských krajanů
Úvod > Program > Přijaté příspěvky