Zahraniční kontexty češtiny

Mezinárodní workshop ZAHRANIČNÍ KONTEXTY ČEŠTINY 

Cílem workshopu je zmapovat významné směry výzkumu českého jazyka, literatury a kultury v nejširším významu toho slova a jejich výuky na badatelských i na výuku zaměřených pracovištích v zahraničí.

Jeho jádro představují přednášky a další vystoupení významných osobností především z bohemistických a filologických pracovišť z celého světa od Jižní a Severní Ameriky přes evropské země a Asii až k Dálnému východu.

Workshop Zahraniční kontexty češtiny proběhne jako významná součást X. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku BOHEMISTIKA 2021.

Uskuteční se s finanční podporou projektu KREAS .

Program workshopu

Plakát

Workshop vznikl za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektu Univerzity Karlovy PROGRES Q10, Jazyk v proměnách času, místa, kultury. 

Úvod > Zahraniční kontexty češtiny